top of page
marathon_04.jpg

MARATHON

הרחבת שפה גרפית  / אתר

מרתון פועלת בתחום של השבחת נכסים אקטיבית בישראל בהיקפי השקעה בינוניים. הקרן פועלת במגוון תחומים, תוך הבנה מעמיקה של מגמות התכנון והתהליכים האורבניים.

לקוח שהגיע עם לוגו קיים ומעט אלמנטים גרפיים. פיתחנו ויצרנו עבורם שפה גרפית עשירה שתתאים לערכים ולצרכים שלהם. בעזרת השפה עיצבנו את האתר החדש, אתר דו-לשוני ורספוניסיבי.

 

Marathon web
bottom of page