top of page
igud_06.jpg

האיגוד הישראלי
לרפואת שיניים לילדים

בניית ועיצוב אתר

האיגוד הישראלי לרפואת שיניים לילדים מאגד את רופאי השיניים שהקדישו את עבודתם לטיפול בילדים, וחברים בו רופאים מומחים לרפואת שיניים לילדים ורופאי שיניים כלליים.

העבודה עבור האיגוד כללה עיצוב ובניית אתר חדש ועדכני המכיל את כל התכנים עבור הן הרופאים והן ההורים.

igud web
bottom of page