top of page
ella web 6.jpg

אלה רימון יוגה

בניית שפה גרפית / אתר

אלה מעבירה שיעורי ויניאסה ברוח האשטנגה, ברוח התנועה והזרימה, ברוח השינוי המתמיד של החיים. מזכירה לכל תלמיד ותלמיד את הדרך שלו כפי שהוא חווה אותה, המאפשרת לו להיות הוא עצמו.

יצרנו עבורה שפה גרפית שתתאים לרעיונות ולאווירה המאפיינת אותה ובעזרתה בנינו ודייקנו את עיצוב האתר.

ELLA RIMON Website
bottom of page