top of page
duet_01.jpg

DUET Design

 עיצוב ובניית אתר

אלה מעבירה שיעורי ויניאסה ברוח האשטנגה, ברוח התנועה והזרימה, ברוח השינוי המתמיד של החיים. מזכירה לכל תלמיד ותלמיד את הדרך שלו כפי שהוא חווה אותה, המאפשרת לו להיות הוא עצמו.

יצרנו עבורה שפה גרפית שתתאים לרעיונות ולאווירה המאפיינת אותה ובעזרתה בנינו ודייקנו את עיצוב האתר.

DUET Website
bottom of page