top of page
breker_01.jpg

Breker Lab

לוגו / מיתוג / דפוס / אתר

במעבדה של ד״ר מיכל ברקר עושים שימוש בעולם העשיר של האצות הירוקיות, כדי לענות על שאלות יסודיות בביולוגיה ותרגום התוצאות לטכנולוגיות חדשניות. שואפים לקראת פריצת דרך גם בתחום הפודטק, אגריטק וחלבון אלטרנטיבי ולתת מענה לצורך ההולך וגובר עם האתגרים הסביבתיים.

יצרנו עבור המעבדה המיוחדת לוגו ושפה גרפית ייחודית ומתוחכמת, אותה הכלנו על אתר האינטרנט המכיל מידע רב אודות המעבדה והמחקר בה. 

BREKER BWebsite
bottom of page